Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W dniu 4.08.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wnioski w ramach programu:
Opolskie dla młodzieży - Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw sportowych (operator WZ LZS Opole).
Komisja dokonała oceny kolejnych 9 złożonych wniosków – osiem z nich otrzymało pozytywną ocenę - to jest uzyskało średnią punktową 20 i więcej (co kwalifikuje je do realizacji programu). Jeden wniosek nie przekroczył progu 20 punktów i został odrzucony.
Do programu została zakwalifikowana pełna (przydziałowa) pula 30 wniosków - na tym nabór został zakończony.
Lista beneficjentów.